EnglishGermanPolish

Twoja lokalizacja:

Wybierz miasto

Jelenia Góra

Wrocław

Lublin

Rzeszów

Szczecin

Gorzów

+48 516 517 517
EnglishGermanPolish

Kup voucher Twoja lokalizacja:

Wybierz miasto

Jelenia Góra

Wrocław

Lublin

Rzeszów

Szczecin

Gorzów

+48 516 517 517

Fundusze UE

Fundusze UE

„Wdrożenie nowych, komplementarnych usług do firmy Karmela Klimkiewicz w celu rozwoju podmiotu na nowym rynku”
w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, dzięki
wdrożeniu do działalności firmy nowych usług, co będzie miało przełożenie, na wdrożenie do oferty
Wnioskodawcy innowacyjnych na skale światową nowych komplementarnych usług z zakresu
medycyny estetycznej i okulistyki. Projekt pozwoli na wejście przedsiębiorstwa na nowy rynek zbytu,
jakim będzie woj. Lubelskie.

Całkowita wartość projektu: 2 980 950, 00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 757 500, 00 zł
Kwota dofinansowania: 1 930 250,00 zł

Rezerwacja Fundusze UE - Revitall Laser